Deze avonden worden vaak gegeven op dinsdag of woensdag om de 3 weken met een maximaal aantal van 7 personen.           

Ik wil het graag intiem houden zodat iedereen even veel aandacht kan krijgen als dat nodig is. 

U kunt dit ook op Facebook lezen.

Op zo'n avond kunnen verschillende dingen gebeuren zoals een Sjamanenreis een meditatie en een healing, vaak aan het einde kun je nog een kaart trekken. De uitwisseling is  € 11,--,  als je een uitkering hebt of a.o.w. € 8,-- van 20.00 uur tot 22.11 uur.  De deur gaat open vanaf 19,40 uur.

Hieronder staan de reeds bekende datums: IJs en Weder dienend.

 

              

 

Dinsdag  29 januari  locatie Kerkhofstraat 11, 2011BK Haarlem, nu nog 2 plaatsen vrij. Als je per auto komt

geef dan je kenteken op, Haarlem is zo digitaal tegenwoordig. 

 

Dinsdag  19 februari  locatie Kerkhofstraat 11, 2011BK Haarlem, nu nog 6 plaatsen vrij. Als je per auto komt

geef dan je kenteken op, Haarlem is zo digitaal tegenwoordig.                    

 

.